Samen vergroenen

Samenwerken​

Nu de wereld steeds meer gericht is op duurzaamheid, is het belangrijker dan ooit om manieren te vinden om hulpbronnen efficiënt te gebruiken. De Hoeksche houtketen is een perfect voorbeeld van hoe een gemeenschap kan samenwerken om een gesloten kringloopsysteem te creëren waar alle betrokkenen baat bij hebben. 

Wij zoeken groenbedrijven, houtbewerkers, boerenbedrijven, maatschappelijke initiatieven en organisaties die actief willen bijdragen in de circulaire houtketen. Deze keten begint bij het kappen van de boom en loopt via het transport en verwerken van het hout, het maken van producten en het hergebruiken van reststromen, naar het planten van groen in en om de Hoeksche Waard.

Door samen te werken met lokale partners zijn we in staat een systeem te creëren waarbij omgevallen bomen worden gebruikt om producten te maken, en de resulterende reststromen duurzaam worden gebruikt in andere producten.  

Bent u ook erg enthousiast en wilt u graag deel uitmaken van dit project?
Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meneer schept een gat in het gras
samen sterker

Voorstel tot samenwerking