Lokaal

Hout uit de hoeksche Waard

Bij Hoeksch Hout bent u verzekerd van hout dat op een duurzame en verantwoordelijke manier is gekapt. Bomen hebben net als mensen niet het eeuwige leven. In de Hoeksche Waard worden bomen gekapt om verschillende redenen, zoals ziekte of de bouw van nieuwe huizen. Deze bomen komen bij Hoeksch Hout terecht, wij werken nooit met bomen die komen uit massakap.

Door met lokaal hout te werken, hoeven we geen lange transporten te maken met ons hout. Daardoor besparen we niet alleen brandstof en wordt er minder uitstoot geproduceerd, door lokaal te werken kunnen we ook de omgeving wat terug geven. Voor elke verwerkte boomstam in onze houtzagerij of meubelmakerij planten wij namelijk minimaal twee bomen terug in onze boomplant projecten

Samenwerken met lokale bedrijven en overheden

Nu de wereld steeds meer gericht is op duurzaamheid, is het belangrijker dan ooit om manieren te vinden om hulpbronnen efficiënt te gebruiken. De Hoeksche houtketen is een perfect voorbeeld van hoe een gemeenschap kan samenwerken om een gesloten kringloopsysteem te creëren waar alle betrokkenen baat bij hebben. 

Wij zoeken groenbedrijven, houtbewerkers, boerenbedrijven, maatschappelijke initiatieven en organisaties die actief willen bijdragen in de circulaire houtketen. Deze keten begint bij het kappen van de boom en loopt via het transport en verwerken van het hout, het maken van producten en het hergebruiken van reststromen, naar het planten van groen in en om de Hoeksche Waard.

Meubelmakerij

Houtzagerij

Nieuwsgierig?

Bekijk De houtzagerij